Przejdź do głównej zawartości

Jak dodać nowego pracownika

Istnieje możliwość dodawania pracowników do programu. W tym celu należy daną osobę zaprosić do programu podając jej adres email. Każdej osobie zaproszonej do programu można nadać role, z której każda definiuje poziom dostępu do danych w programie.

Jak dodać pracownika

Aby dodać nowego pracownika należy wejść w menu “Ustawienia” —> “Pracownicy”. Na górze karty widoczny jest przycisk “Dodaj pracownika”. Po jego kliknięciu pojawi się okienko dodawania pracowników.

W okienku należy podać obowiązkowe parametry takie jak:

  1. Imię pracownika,
  2. Nazwisko pracownika,
  3. Adres email pracownika, na które zostanie wysłane zaproszenie,
  4. Rola, jaką utrzyma pracownika (opisane poniżej).

Można również uzupełnić nieobowiązkowe parametry takie jak:

  1. Numer telefonu pracownika,
  2. Preferowany pokój,
  3. Akronim (czyli inicjały, które będą widoczne w kalendarzu),
  4. Kolor przypisany do danego pracownika (również widoczny w kalendarzu).

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Wyślij zaproszenie. Spowoduje to wysłanie na podany adres poczty elektronicznej wiadomości email ze specjalnym linkiem.

Po otrzymaniu zaproszenia odbiorca wiadomości musi kliknąć na link zawarty w mailu. Następnie otworzy się formularz logowania do DobregoGabinetu.

Rejestracja poprzez email

Rejestracja jest możliwa poprzez podanie adresu email, na który zostało przesłane zaproszenie i utworzenie do niego własnego hasła. Należy pamiętać, że metoda wybrana przy rejestracji (czyli za pomocą maila+hasła LUB konta Apple/Google) staje się domyślną metodą logowania, którą należy już zawsze stosować. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce rejestracja.

Rejestracja poprzez konto Apple/Google

Możliwa jest również rejestracja poprzez konto Apple/Google. Musi być ono jednak skojarzone z adresem email, na które zostało wysłane zaproszenie. Jeśli zaproszona osoba chciałaby skorzystać z konta Apple, które jest skojarzone z adresem email z zaproszenia należy wówczas zatwierdzić ujawnienie adresu email w momencie rejestracji. W przeciwnym wypadku do systemu zostanie przesłany anonimowy adres email, który nie zostanie poprawnie połączony ze wskazanym w zaproszeniu adresem.

Dołączenie do ośrodka po rejestracji

Po procedurze rejestracji pojawi się pytania czy dana osoba przyjmuje zaproszenie od ośrodka/gabinetu, który ją zaprosił. Należy wówczas potwierdzić to pytanie, aby uzyskać dostęp do ośrodka.

Dopiero po zatwierdzeniu zaproszenia administrator będzie widział danego użytkownika w systemie.