Przejdź do głównej zawartości

Zmiana i usunięcie spotkań

Zarówno pojedyncze jak i cykliczne spotkanie można wygodnie przesuwać w kalendarzu. W zależności od typu spotkania pojawią się rożne opcje na przesunięcie danego spotkania, a przy niektórych z tych operacji pojawia się również opcja wysłania automatycznego powiadomienia do pacjenta.

Istnieją dwa sposoby na zmianę terminu/godziny każdego spotkania.

Zmiana daty i godziny spotkania

Po pierwsze można kliknąć na dane spotkanie w kalendarzu. W otwartym okienku “Szczegółów spotkania” w parametrach daty i godziny spotkania można dokonać zmiany daty/godziny, a następnie kliknąć przycisk Zapisz. W przypadku spotkań cyklicznych pojawi się pytanie o zmianę dla spotkań cyklicznych.

Przeciągnięcie spotkania na nowy termin

Drugą opcją jest “chwycenie” myszką (tj. kliknięcie i przytrzymanie przycisku) i przesunięcie spotkania na nową datę/godzinne. Można wówczas przeciągać spotkanie na dany dzień czy godzinę z zachowaniem “kroku” przesunięcia. Domyślnie jest to wartość 30 minut.

W prawym górnym rogu kalendarza znajduje się przycisk wyboru czasu z wartościami 5 min, 10 min, 15 min, 30 min. Parametr ten określa długość kroku (w minutach) o ile można minimalnie przesunąć dane spotkanie przy przeciąganiu go na nowe miejsce. Przy wyborze np. 30 minut spotkanie o 8:00 można przesunąć na 08:30, 09:00, itd. Przy wyborze wartości 5 minut można przesunąć spotkanie z 8:00 na godzinę 8:05, 8:10, 8:15 itd. Analogicznie jest dla wartości 10 i 15 minut.

Aby zmienić termin pojedynczego spotkania, które nie jest cykliczne wystarczy “chwycić” spotkanie (tj. kliknąć myszką i przytrzymać przycisk) i przesunąć na dowolny termin.

Przesunięcie cyklicznego spotkania

W przypadku zmiany terminu jednego ze spotkań w serii spotkań cyklicznych po kliknięciu przycisku “Zapisz” pojawi się okienko z pytaniem jakich zmian dotyczy dana zmiana. Możliwe opcje to:

  1. Zmiana dotyczy tylko pojedynczego spotkania w serii. Inne spotkania w danej serii spotkań nie zostaną zmienione. Jeśli więc seria spotkań oznaczała stałe spotkanie o 14:00 co wtorek, a wyjątkowo przesuwamy tylko spotkanie w tym tygodniu na środę na 15:00, to możemy skorzystać właśnie z tej opcji.
  2. Zmiana dotyczy tego i wszystkich kolejnych spotkań. Oznacza to, że to i wszystkie kolejne spotkania cykliczne zostaną przeniesione na nowy dzień tygodnia, godzinę czy inną salę. Jeśli więc nasze spotkanie odbywały się w każdy wtorek o 14:00, ale od tego momentu przenosimy wszystkie spotkania na środę na 15:00 to właśnie z tej opcji należy tutaj skorzystać. Uwaga - jeśli w przyszłości są zaplanowane spotkania, które zostały wyjęte z danej serii spotkań i ustawiono do nich wyjątki(np. w czerwcu wyjątkowo spotkamy się w czwartek o 18:00) to ta funkcja nie zmieni tych wyjątków w przyszłości.
  3. Nadpisanie serii spotkań oznacza, że to i wszystkie kolejne spotkania zostaną przeniesione na nowy dzień tygodnia/godzinę (czy też ewentualnie salę). Ta zmiana dotyczy również spotkań, które zostały wyjęte z serii spotkań w kolejnych tygodniach w przyszłości. Czyli np. jeśli chcemy przenieść serię spotkań z wtorku o 14:00 na środę o 15:00 i wiemy, że w przyszłości mamy zaplanowane spotkania, które zostały już wyjęte z serii spotkań i te spotkania również chcemy przenieść na środę na 15:00 to należy skorzystać z tej opcji. Innymi słowy ta funkcja zmienia wszystkie przyszłe spotkania niezależnie czy były częścią regularnej serii czy były wyjątkami od reguły.

Zmiana cykliczności serii spotkań

Aby zmienić serię spotkań poprzez zmianę jej częstotliwości należy usunąć obecną serię i rozpocząć nową z nową cyklicznością. A zatem jeśli pacjent odbywał terapię z regularnością 1x w tygodniu należy zakończyć obecną serię spotkań i rozpocząć nową, która powtarza się np. 1x co 2 tygodnie.

Jak zakończyć serię spotkań

Aby zakończyć serię spotkań należy wybrać dane spotkanie i otworzyć jego szczegóły w kalendarzu. Następnie w okienku “Szczegóły spotkania” należy wybrać symbol kosza na śmieci w lewym dolnym narożniku okienka. Po jego kliknięciu pojawia się opcja usunięcia pojedynczego spotkania lub zakończenia terapii. Po wybraniu opcji “zakończ terapię” system usuwa z kalendarza wszystkie otwarte serie spotkań dla danego pacjenta i ustawia pacjenta w stan “nieaktywny”. Jeśli pacjent oprócz spotkań z terapeutą A był w terapii z terapeutą B, to po wybraniu tej opcji również te spotkania zostaną zakończone. Innymi słowy, wszystkie przyszłe spotkania z danym pacjentem zostaną usunięte z kalendarza.