Przejdź do głównej zawartości

Widoki kalendarza

Kalendarz umożliwia szybką zmianę widoków dostosowanych do różnych funkcji. Aby zmienić widok należy wybrać jedną z opcji w prawym, górnym narożniku kalendarza. Istnieje możliwość wyboru:

  • Widoku domyślnego,
  • Widoku gabinetów,
  • Widoku usług.

Widok domyślny

Standardowym widokiem kalendarza jest widok domyślny, który umożliwia widok w wybranym okresie czasu (dzień/tydzień/miesiąc) dla jednego lub wielu terapeutów.

Widok gabinetów

Widok gabinetów pokazuje rozłożenie spotkań pomiędzy gabinetami w ośrodku (zgodnie z konfiguracją pomieszczeń w menu Ustawienia —> Gabinet/ośrodek —> Pokoje).

Widok gabinetów umożliwia podgląd spotkań dla wybranego dnia. Dlatego, aby podejrzeć obłożenie gabinetów w innym dniu można do niego przejść klikając strzałki w lewo lub w prawo nad kalendarzem na lewo od daty, lub wybrać strzałkę w dół na prawo od daty. W tym drugim przypadku pokaże się okienko z małym kalendarzykiem, z którego można wybrać interesującą nas datę.

Widok usług

Umożliwia podgląd kalendarza wg zdefiniowanych usług.