Przejdź do głównej zawartości

Umowa po okresie probnym

Po wybraniu pasującego dla Państwa pakietu prosimy o kontakt z nami celem poinformowania nas o swoim wyborze i przekazania danych do faktury. Na podane przez Państwa dane(najczęściej wystarczy numer NIP) wystawimy fakturę.

Pierwszą fakturę wystawiamy zawsze proporcjonalnie do wybranego pakietu i liczby pozostałych dni do końca danego miesiąca od momentu zakończenia okresu próbnego. Korzystamy wówczas ze wzoru:

[cena pakietu] / [liczbę dni w danym m-cu] * [liczba pozostałych dni w tym m-cu]

Kolejne faktury wystawiamy na pełną kwotę z początkiem nowego miesiąca i terminem płatności wynoszącym 7 dni.

Na ile podpisywana jest umowa

W momencie wystawienia pierwszej faktury, zgodnie z naszym z Regulaminem umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia na koniec danego miesiąca. Mogą więc Państwo zrezygnować w każdym czasie, a abonament będzie wówczas płatny tylko do końca miesiąca, w którym Państwa wypowiedzenie do nas dotarło.