Przejdź do głównej zawartości

Usługi

Program umożliwia dowolne zdefiniowanie usług, które będą świadczone w ramach gabinetu lub ośrodka. Dodatkowo usługi można konfigurować tak, aby można je było przypisać do konkretnego terapeuty lub były dostępne dla pacjentów w rejestracji online.

Dodawanie nowej usługi

Aby dodać nową usługę należy w menu “Ustawienia” —> “Usługi” kliknąć na przycisk “Dodaj usługę”.

Dodawanie nowej uslugi

Każdą usługę można określić na podstawie 3 podstawowych parametrów:

  1. Nazwy,
  2. Ceny,
  3. Czasu trwania usługi.

Dodatkowo można określić:

  • do kogo przypisana jest dana usługa. Dzięki temu można stworzyć dwie usługi o tej samej nazwie ale w różnych stawkach i przypisane do różnych osób. W ten sposób Terapeuta A może mieć usługę: Terapia 200zł, a Terapeuta B usługę: Terapia 180zł . Po wybraniu danego terapeuty program podpowiada tylko te usługi, które są przypisane do danego terapeuty.

  • uwagi, w których można wpisać krótką adnotację

  • czy usługa jest dostępna do spotkań wirtualnych (czyli online). Tak określone usługi są widoczne w szczegółach spotkania jako spotkanie wirtualne,

  • czy usługa ma być dostępna w rejestracji online. Dzięki temu można określić wiele usług na potrzeby “wewnętrzne” gabinetu czy ośrodka, ale tylko część z tych usług (np. “Konsultacja”, “Wywiad”, etc.) udostępnić w rejestracji online dla pacjentów chcących się samemu umówić. Bez określenia co najmniej jednej usługi jako dostępnej w rejestracji online rejestracja online nie będzie działać .

Edycja usługi

Aby edytować usługę wystarczy na nią kliknąć w tabeli usług. Otworzy się wówczas okno ze szczegółami danej usługi, które można edytować, a następnie zapisać.

Usunięcie usługi

Aby usunąć usługę należy ją zaznaczyć w tabeli. Po zaznaczeniu nad tabelą aktywuje się przycisk “Usuń”. Po kliknięciu na przycisk “Usuń” pojawi się okienko z pytaniem “Czy na pewno chcesz usunąć tę usługę”. Aby usunąć usługę należy kliknąć przycisk “Tak”.

Dodatkowo, w widoku szczegółów danej usługi, w oknie edycji w tytule danego okna pojawia się również kosz na śmieci, który również pozwala na usunięcie danej usługi.

Najczęstsze pytania

Jak zmienić cenę za usługę?

Aby zmienić cenę za daną usługę można edytować daną usługę i dodać w niej inną stawkę.