Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie spotkań

Kalendarz umożliwia dodawanie spotkań w wybranych przez użytkownika dniach i godzinach, przy czym mogą to być godziny od 6:00 rano do 23:00 wieczorem.

Do kalendarza dodawane są również spotkania przychodzące z rejestracji online po ich zatwierdzeniu przez specjalistę.

Jak dodać nowe spotkanie

Istnieją 2 sposoby dodawania nowych spotkań do kalendarza.

Przycisk “Nowe spotkanie”

Aby dodać nowe spotkanie wystarczy kliknąć na przycisk “Nowe spotkanie” znajdujący się po lewej stronie nad kalendarzem. Po naciśnięciu otworzy się nowe okno, w którym można ustalić szczegóły nowego spotkania.

Kliknij na wybrany termin w kalendarzu

Możesz również kliknąć na wybrany termin w kalendarzu co spowoduje otwarcie okienka z nowym spotkaniem. Godzina i data rozpoczęcia spotkania będą domyślnie wskazywać parametry, w które kliknąłeś.

Parametry spotkania

Przy ustawianiu spotkania można podać następujące parametry (od góry):

 • Datę rozpoczęcia spotkania,
 • Godzinę rozpoczęcia spotkania,
 • Czas trwania spotkania.

Następnie można zaznaczyć, czy dane spotkanie jest spotkaniem cyklicznym. O spotkaniach cyklicznych można przeczytać więcej na kolejnej stronie.

Kolejną opcją jest typ spotkania, gdzie można wybrać jedną z 3 opcji:

 • Spotkanie terapii indywidualnej, gdzie można dodać jednego pacjenta,
 • Spotkanie terapii par, gdzie można dodać parę składającą się z 2 osobnych pacjentów,
 • Spotkanie bez pacjentów, które można wykorzystać do różnych celów niezwiązanych z pacjentami.

Kolejne parametry spotkania to:

 • pacjent gdzie można wybrać pacjenta z kartoteki lub utworzyć nowego,
 • terapeuta gdzie można wybrać terapeutę do tego spotkania,
 • usługi gdzie należy wybrać jedną z usług. Pracownik zobaczy tutaj wyłącznie te usługi, do których został przypisany.

 • pokoje gdzie należy wybrać jedno z dostępnych pomieszczeń.

  Uwaga - jeśli określono, której usługi nie można wykonywać w jakimś pomieszczeniu, wówczas to pomieszczenie nie pojawi się na liście dostępnych gabinetów po wyborze tej usługi.

Po ustawieniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu, aby zapisać zmiany i utworzyć spotkanie.