Przejdź do głównej zawartości

Ustawienia SMS

DobryGabinet umożliwia wysyłkę automatycznych wiadomości SMS z przypomnieniami o spotkaniach oraz o ewentualnych zmianach w spotkaniach.

Aby rozpocząć korzystanie z SMS-ów, konieczne jest ich włączenie w panelu ustawień. Dopiero po aktywowaniu głównego włącznika “Twoi pacjenci otrzymają automatyczne przypomnienia SMS” wiadomości SMS będą wysyłane z systemu.

W panelu widać również liczbę SMS-ów do wykorzystania. Domyślnie, na miesiąc otrzymują Państwo 300 SMS-ów. Niewykorzystane wiadomości nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, ale od nowego miesiąca otrzymują Państwo kolejny zestaw 300 SMS-ów do wykorzystania.

Jeśli liczba dostępnych SMS-ów spadnie do 50, otrzymają Państwo automatyczną wiadomość e-mail z systemu o tym, że liczba wiadomości się kończy. Podobną wiadomość otrzymają Państwo, gdy liczba dostępnych wiadomości osiągnie poziom 30. Ostatnią wiadomość otrzymają Państwo, gdy liczba SMS-ów osiągnie poziom 0, i wysyłanie SMS-ów zatrzyma się. Aby nie wstrzymywać wysyłki wiadomości SMS, można dokupić dodatkowe SMS-y, które będą pobierane po wykorzystaniu podstawowych 300 SMS-ów.

Zakup dodatkowych SMS-ów

Aby dokupić dodatkowe wiadomości SMS, na karcie ustawień SMS należy kliknąć przycisk “Kup więcej SMS”. Pojawi się wówczas okienko, w którym można zakupić dodatkowe SMS-y w pakietach po 100, 500 lub 1000 wiadomości.

Dokupione wiadomości przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy aż do wykorzystania, przy czym w pierwszej kolejności system zużywa domyślną paczkę 300 SMS-ów, a dopiero po jej wykorzystaniu pobiera dodatkowe SMS-y. W związku z tym, jeśli w danym miesiącu zakupicie Państwo paczkę 1000 SMS-ów, po wykorzystaniu tych 300 i zużyciu tylko 100 z dodatkowo zakupionych, pozostałe 900 przejdzie do wykorzystania na kolejny okres rozliczeniowy.

Jak kupić SMS-y

Po wybraniu jednego z dostępnych pakietów i kliknięciu KUP, użytkownik zostaje przekierowany na stronę z Przelewów24 gdzie będzie mógł dokonać płatności za wybrany pakiet. Po pomyślnym zakończeniu zakupu SMSy zostaną od razu dodane do konta użytkownika, a faktura za zakup zostanie wysłana maila do administratora placówki.

Jeśli w wyniku procesu płatności płatność nie zostanie od razu zaksięgowana system będzie sprawdzał przez pewien czas status tej płatności. Otrzymają Państwo również wiadomość z systemu Przelewów24 z identyfikatorem płatności. W razie niepowodzenia w procesie płatności należy skontaktować się z nami podając numer płatności lub bezpośrednio z systemem Przelewów24.

Ustawienia wysyłki przypomnień SMS

SMS-y do pacjentów mogą być wysyłane w dwóch trybach:

  1. Ze stałym wyprzedzeniem przed planowanym spotkaniem.

    Oznacza to, że taki SMS zostanie wysłany dokładnie 24/48/72h (zgodnie z ustawieniami) przed spotkaniem. Np. w przypadku ustawienia “24h przed spotkaniem”, jeśli spotkanie jest zaplanowane na jutro na 14:00, to dzisiaj o 14:00 zostanie do tego pacjenta wysłane przypomnienie.

  2. O stałej porze z określonym wyprzedzeniem przed planowanym spotkaniem.

    Można wówczas określić, że wszystkie przypomnienia powinny być wysyłane np. 1/2/3 dni przed spotkaniem o wybranej godzinie. Dlatego dla ustawienia np. “1 dzień przed spotkaniem o godzinie 09:00” przypomnienie o spotkaniu jutro o 14:00 zostanie wysłane dzisiaj o 09:00 rano.

Po zmianie trybu i ustawień należy zapisać zmiany, klikając przycisk “Zapisz”.

Przypomnienia o nowych spotkaniach

Wiadomości SMS mogą być wysyłane automatycznie do pacjentów w momencie, gdy pacjent zostanie umówiony na nowe spotkanie w kalendarzu.

Przykładowo, jeśli Jan Kowalski zostanie umówiony na nowe spotkanie na godz. 15:00 w poniedziałek, system automatycznie wyśle mu informację: “Twoje spotkanie zostało potwierdzone na poniedziałek na godz. 15:00” (oczywiście tekst można dostosować).

Opcję tę można włączyć lub wyłączyć, przesuwając włącznik w lewo (wyłączając) lub w prawo (włączając).

Wysyłka SMS-a po zmianie terminu spotkania

System może automatycznie wysyłać wiadomość SMS do pacjenta w momencie, gdy termin jego spotkania zostanie zmieniony.

Przykładowo, jeśli termin spotkania zostanie przeniesiony na poniedziałek na godz. 16:00, system może wysłać do pacjenta automatyczną wiadomość: “Twoje spotkanie zostało przesunięte na poniedziałek na godz. 16:00”.

Opcję tę można włączyć lub wyłączyć, przesuwając włącznik w lewo (wyłączając) lub w prawo (włączając).

Wyślij SMS po odwołaniu spotkania

Jeśli spotkanie zostanie odwołane, system może automatycznie wysłać wiadomość SMS o odwołaniu tego spotkania. Również tutaj tę wiadomość można włączyć lub wyłączyć, przesuwając włącznik w lewo (wyłączając) lub w prawo (włączając).

Treść każdej z wiadomości SMS wysyłanych z DobregoGabinetu można dostosować do własnych potrzeb.