Przejdź do głównej zawartości

Historia wysłanych wiadomości SMS

Czy pacjent otrzymał wiadomość SMS? Możesz to szybko i łatwo sprawdzić w historii wysłanych wiadomości!

W zakładce „Historia SMS” znajduje się rejestr wysłanych wiadomości SMS wraz z datą i godziną wysłania, odbiorcą wiadomości, treścią SMS, liczbą pobranych SMS-ów dla każdej wiadomości oraz jej statusem.

Wyszukiwanie wiadomości po zakresie czasowym

Nad tabelą z wysłanymi SMS-ami można wybrać przedział czasu, z którego historia wiadomości ma zostać wyświetlona.

Lista wysłanych wiadomości

Lista wysłanych wiadomości pokazuje te wiadomości, które zostały wysłane przez system do pacjentów. Na liście dostępne są następujące parametry:

  1. Data i godzina: W pierwszej kolumnie listy znajduje się data i godzina wysyłki wiadomości.
  2. Odbiorca: W kolumnie podane jest imię i nazwisko odbiorcy oraz numer telefonu, na który dana wiadomość została wysłana.
  3. Kwota: Kolumna informuje, ile SMS-ów zostało zużytych na wysłanie danej wiadomości. Zgodnie z zasadą, że jeden SMS zawiera do 160 znaków, system pokazuje tutaj, ile faktycznie SMS-ów zostało wysłanych po podstawieniu danych.
  4. Wiadomość: Kolumna pokazuje faktyczną treść wiadomości wysłanej do danego odbiorcy.
  5. Status: Kolumna informuje, czy wiadomość została dostarczona, czy też wystąpił jakiś błąd. Jeśli wszystko jest w porządku, pojawi się tutaj zielone kółko z ptaszkiem. W przypadku błędu pojawi się czerwone kółko z krzyżykiem, a pod nim komunikat błędu.

Lista wysłanych wiadomości, wraz z możliwością podejrzenia statusu, pozwala na prześledzenie wysłanych wiadomości SMS. Jest to przydatne, gdy pacjent twierdzi, że nie otrzymał wiadomości SMS lub w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy SMS-y zostały wysłane (np. po dokonaniu zmian w ustawieniach). Dzięki temu można także kontrolować czy i kiedy ktoś dokonał zmiany w grafiku, ponieważ wiadomości SMS wysyłane są również w takim przypadku.