Przejdź do głównej zawartości

Jak wysłać fakturę

Po wystawieniu faktury można ją w zaledwie kilku kliknięciach wysłać do pacjenta lub księgowej. Można te czynności zrobić bezpośrednio w programie lub skorzystać z pomocy Fakturowni. Aby to zrobić należy wejść w główne menu “Faktury”.

Lista faktur

Faktury w DobrymGabinecie podzielone są na 3 kategorie:

  • Wszystkie (zawiera Wystawione i Opłacone),
  • Wystawione,
  • Opłacone.

Każdą kategorię można przeglądać w wybranym okresie czasu, takim jak np. “Bieżący miesiąc”, “Poprzedni miesiąc”, “Ostatnie 3 miesiące” lub wybrany przedział od - do na podstawie wybranych dni.

Opcje wystawionej faktury

Kliknij na fakturę, którą chcesz wysłać do pacjenta. Jej podgląd otworzy się z prawej strony ekranu. Na podglądzie widoczna jest dodatkowa “szuflada”, na której widoczne są opcje takie jak (uwaga - zależą od kontekstu i stanu faktury, nie wszystkie muszą być na raz widoczne):

  • Oznacz jako zapłaconą - opcja ta spowoduje, że faktura uzyskuje status “zapłaconej”,
  • Pobierz PDF - po kliknięciu zostaje wygenerowany i pobrany PDF z fakturą,
  • Pokaż w Fakturowni - otwiera daną fakturę w Fakturowni, gdzie dostępne są dodatkowe opcje, takie jak np. edycja faktury czy możliwość wystawienia korekty,
  • Oznacz jako wysłaną - pozwala oznaczyć sytuację w której faktura została już wysłana do odbiorcy,
  • Usuń fakturę - umożliwia usunięcie faktury. Po jej usunięciu jest ona również usunięta z Fakturowni, a jaj numer wraca do puli numerów faktur do wykorzystania dla przyszłych dokumentów,
  • Synchronizuj - powoduje synchronizację danych na fakturze widocznej w DobrymGabinecie z danymi ustawionymi na tym dokumencie w Fakturowni. Przydaje się to w sytuacji m gdy faktura była edytowana w Fakturowni. Wówczas po kliknięciu na ten przycisk zmiany są pobierane do DobregoGabinetu tak, aby oba dokumenty miały tę samą treść,
  • Wyślij fakturę, która otwiera okienko wyboru adresata maila. Może to być pacjent wybrany na fakturze (wówczas program zasugeruje nam jego adres email) lub adres wpisany ręcznie.

Jeśli masz dodatkowego pytania do wystawiania, edycji czy usuwania faktur zajrzyj do rozdziału z najczęstszymi pytaniami do faktur.