Przejdź do głównej zawartości

Role w programie

DobryGabinet umożliwia nadawania każdemu użytkownikowi jednej lub kilku ról, które określają jego możliwości i poziom dostępu do danych w programie.

Rola administratora

Rolę Administratora otrzymuje domyślnie pierwsza osoba, która tworzy konto w programie dla danego gabinetu/ośrodka. Rola administratora daje:

 • dostęp do wszystkich danych w programie,
 • możliwość dokonywanie wszystkich zmian,
 • możliwość dodawania nowych pracowników,
 • podgląd do wszystkich pacjentów w programie,
 • pełen wgląd w dane finansowe i raporty,
 • pełen wgląd w czas pracy poszczególnych pracowników,
 • pełen dostęp do ustawień,
 • pełen dostęp do faktur.

Rola administratora najczęściej przypada właścicielowi (dyrektorowi) ośrodka lub gabinetu.

Rola pracownika

Rolę pracownika otrzymują terapeuci pracujący w danym ośrodku lub gabinecie. Ich rola jest ograniczona:

 • mają dostęp do danych tylko tych pacjentów, do których zostali przypisani, pacjenci innych terapeutów nie są widoczni w kartotece pacjentów,
 • umożliwia dokonywanie zmian w kalendarzu wyłącznie swoich własnych spotkań,
 • inne spotkania w kalendarzu są widoczne, ale bez danych pacjentów,
 • inne spotkania w kalendarzu są niedostępne i nieedytowalne,
 • dodawanie nowych pracowników nie jest możliwe,
 • brak wglądu w raporty i finanse,
 • wgląd jedynie we własny czas pracy,
 • ograniczony dostęp do ustawień.

Rola recepcjonisty

Rola recepcjonisty pozwala na wgląd w dane wszystkich pacjentów, ale wyłącznie na poziomie ich danych teleadresowych. Dane związane z terapią czy notatkami nie są widoczne dla osób z rolą recepcji. Rola recepcji umożliwia umawianie, przekładanie i odwoływanie wszystkich spotkań, ale bez wglądu w szczegółowe, wrażliwe dane pacjentów.

Rola ta daje dostęp do:

 • danych teleadresowych wszystkich pacjentów (bez wglądu w dane wrażliwe dot. terapii),
 • kalendarza z możliwością zmiany wszystkich spotkań,
 • dodawania nowych pracowników do ośrodka,
 • wglądu w raporty i finanse ośrodka,
 • wglądu we własny czas pracy,
 • ustawień w ograniczonym zakresie.

Rola managera/techniczna

Menager i osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne ma dostęp do danych finansowych bez wglądu w dane pacjentów czy szczegóły terapii. Ta rola umożliwia:

 • wgląd w raporty,
 • zmianę ustawień (bez możliwości zapraszania nowych pracowników),
 • wgląd w szczegóły przepracowanych godzin każdego z pracowników.

Najczęstsze pytania

Dlaczego nie mogę dodać pracownika do danego pacjenta?

Aby dodać pracownika jako terapeutę danego pacjenta pracownik ten musi posiadać rolę “pracownika” (czyli terapeuty). Żadna inna rola nie daje możliwości dodania osoby jako terapeuty do pacjenta.

Czy jeden użytkownik może mieć kilka ról?

Tak, oczywiście. Użytkownik można być np. jednocześnie administratorem (z uwagi na bycie właścicielem) i pracownikiem (czyli zajmować się terapią). Role można łączyć, przy czym rola administratora jest nadrzędna. Nie ma więc potrzeby dodawać sobie wielu ról takich jak np. administrator, recepcja, personel techniczny, ponieważ dwie ostatnie zawierają w sobie jedynie podzbiór uprawnień roli administratora. Nie rozszerzają jej, dlatego też wystarczy jedna z nich.