Przejdź do głównej zawartości

Ustawienia rejestracji online

Rejestracja online daje możliwość umawiania pacjentów na wizyty za pomocą indywidualnego formularza pokazującego aktualną dostępność gabinetów i specjalistów w danym ośrodku lub gabinecie.

Dzięki temu pacjenci mogą samodzielnie umawiać się na wizyty zgodnie z aktualną dostępnością.

Włączenie i wyłączenie rejestracji online

Pierwszym parametrem w ustawieniach jest możliwość włączenia lub wyłączenia rejestracji online. Ta opcja umożliwia również wyłączenie formularza nawet gdy jest już w użyciu np. na Państwa stronie internetowej. Może się to Państwu przydać, jeżeli aktualnie nie jesteście gotowi do przyjęcia nowych pacjentów. Każda osoba wchodząca wówczas na formularz zobaczy informacje, że Państwa gabinet lub ośrodek wyłączył chwilowo możliwość rejestracji tą drogą.

W ustawieniach znajduje się link do Państwa indywidualnego formularza rejestracji online, widoczny w polu “Adres Twojego formularza rejestracji dla pacjentów”. Wystarczy go kliknąć, aby w nowej zakładce otworzyć aktualny formularz.

Link, pod którym widoczny jest formularz można modyfikować w polu “Nazwa Twojego ośrodka w adresie formularza rejestracji”. Zmiana tego pola pozwala na zmianę drugiej części linku formularza rejestracji, składającej się z 2 członów:

https://rejestracja.dobrygabinet.com/ + część zmienna ustalana w tym polu/

Pole to umożliwia modyfikację właśnie tej zmiennej części. Po edycji należy zawsze kliknąć “Zapisz” na dole strony. Jeśli dana nazwa jest dostępna, system zapisze nową nazwę.

Gotowy link można użyć na wiele sposobów.

  1. Można umieścić link pod przyciskiem np. “Umów spotkanie” na własnej stronie internetowej. Jest to bardzo proste i wymaga jedynie ustawienia przekierowania na podany link. Dla ułatwienia podajemy gotowy fragment kodu który można umieścić pod przyciskiem na własnej stronie podmieniając jedynie link-do-gabinetu na Państwa właściwy adres:

    <a href="https://rejestracja.dobrygabinet.com/link-do-gabinetu" target="_blank">Umów spotkanie</a>

  2. Można umieścić link w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Wówczas potencjalni pacjenci będą się rejestrować klikając na link bezpośrednio na Państwa stronie na FB czy IG.

  3. Można umieścić link w wizytówce Google, która jest widoczna na mapach Google. Dzięki temu osoba wyszukująca gabinetów, która zechce się do Państwa umówić, od razu będzie miała taką możliwość.

  4. Można wysłać link bezpośrednio do pacjenta za pomocą wiadomości email, SMS, czy w wybranym komunikatorze.

Możliwości jest bardzo wiele i nie ograniczamy Państwa jedynie do jednej formy użycia formularza.

Odstępy między spotkaniami i ustawienia czasu

W “Ustawieniach czasu” można ustawić parametry rejestracji związane z wyprzedzeniem czasu. Są one brane pod uwagę przez algorytm poszukujący wolnych terminów dla pacjentów dlatego też ich ustawienie jest kluczowe i ma wpływ na liczbę dostępnych przedziałów czasu.

Liczba minut przerwy między spotkaniami

Minuty przerwy między spotkaniami. Po ustawieniu tego parametru po każdym spotkaniu formularz będzie doliczał ustawioną liczbę minut przed udostępnieniem nowego terminu spotkania.

Proponuj nowe spotkanie z odstępami co …

Odstępy między nowymi spotkaniami pozwalają określić momenty, w których spotkania mogą się zaczynać. Należy ustawić odpowiednią wartość wyrażoną w minutach.

Początek spotkań wyznacza godzina rozpoczęcia pracy terapeuty. Dlatego jeśli terapeuta rozpoczyna pracę np. o 8:30, to od tej godziny będą liczone kolejne możliwe przedziały.

Zaokrąglij początek nowych spotkań

Ta opcja pozwala na zaokrąglanie początku kolejnych potencjalnych spotkań do wartości takich jak pełna lub połowa godziny. Po wybraniu np. pełnej godziny jeśli poprzednie spotkanie kończy się o 11:50, a przerwa po spotkaniach ustawiona jest na 0 minut to wówczas nowy termin będzie rozpoczynał się o 12:00. Bez ustawienia tego parametru i przy zerowej przerwie po spotkaniach kolejnym terminem byłaby godzina 11:50.

Minimalne wyprzedzenie przed spotkaniem

Korzystając z wyprzedzenia przed spotkaniem można ustawić na kiedy pierwsze wolne terminy mają być dostępne dla pacjentów. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której terapeuta nie jest przygotowany do pracy i pierwsze spotkanie jest gotowy rozpocząć np. dopiero następnego dnia.

Możliwe opcje wyprzedzenia to 8h, 12h, 24h, 1 dzień, 48h i 2 dni.

Maksymalne wyprzedzenie dla spotkań

Ta opcja umożliwia określenie na ile do przodu otwarty pozostaje kalendarz rezerwacji. Dzięki temu w styczniu nie będzie możliwe umawianie się na spotkania np. na wrzesień, ale maksymalnie do połowy lutego. Możliwe opcje to między 1 a 12 tygodni.

Szukanie precyzyjne

Włączenie ten opcji sprawia, że algorytm będzie dążył do maksymalnego obłożenia terminarza szukając wszystkich możliwych przestrzeni na potencjalne spotkania. Dzieje się to poprzez wyłączenie niektórych zaokrągleń dlatego też może skutkować mniej standardowymi godzinami rozpoczęcia spotkań. Może się więc wydarzyć, iż aby zmieścić spotkanie będzie się ono musiało zacząć o godzinie np. 10:47 zamiast o 10:50.

Logo formularza

Formularz rejestracji online umożliwia dodanie Państwa logo, które będzie wyświetlane nad formularzem. Domyślnym logo jest logo DobregoGabinetu. Aby je zmienić wystarczy wybrać Państwa logo. Każde logo oczywiście można zmienić, lub też usunąć. Po usunięciu Państwa loga system domyślnie będzie wyświetlał logo DobregoGabinetu.

Ustawienia zgód i regulaminów

Formularz rejestracji umożliwia dodanie do niego opcjonalnych linków do Państwa Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po dodaniu przynajmniej jednego z dwóch linków, w drugim kroku pojawia się obowiązkowy check-box, który wyświetli następującą informację (tu w przypadku podania obu linków, dla Regulaminu i Polityki Prywatności):

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności oraz Regulamin

Pacjent w momencie rejestracji będzie musiał zaznaczyć znajomość Regulaminu i/lub Polityki Prywatności, które dodaliście Państwa w tych ustawieniach.

:::TIP! Udostępnienie rejestracji online jest usługą świadczoną droga elektroniczną. W takim przypadku jest obowiązek powiadania regulaminu świadczenia takiej usługi. Jeżeli go Państwo nie mają, a nie chcecie zaprzątać sobie tym głowy samodzielnie, zapraszamy do kontaktu. Dla klientów DobregoGabinetu przygotowaliśmy specjalną ofertę w tym zakresie. :::

Pamiętaj o zapisaniu zmian